Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Според поддръжниците на теорията за динамичния баланс, приходите от продажби се признават в:

  2. Първата форма на отчетност, прилагана в древния Египет е:

  3. Една от най-съществените предпоставки за възникване на счетоводството е:

  4. Въвеждането на опростена система за записване, използвана за целите на отчетността се извършва от:

  5. Къде в древността за първи път се организира социално подпомагане на малоимотните граждани:

  6. Основните счетоводни системи са:

  7. Американска се нарича счетоводната форма:

  8. Двойното счетоводство за първи път е описано от:

  9. На съвременния етап, стопанските предприятия прилагат:

  10. Управленското счетоводство възниква в резултат на развитието на:

Тест по история на счетоводството за 3-ти курс

Тестът съдържа 40 въпроса от историята на счетоводството и е предназначен за студенти 3-ти курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-27 00:13:56
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin