Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. С коя съседна държава НЕ граничи Югозападния регион (ЮЗР)?

  2. Посочете кой трансевропейски транспортен коридор НЕ пресича територията на ЮЗР?

  3. Посочете кои два транспортни коридора пресичат едновременно ЮЗР и Южен централен район (ЮЦР)?

  4. Кой ГКПП НЕ е разположен на границата на ЮЦР ?

  5. Кой от посочените европейски транспортни коридори пресича едновременно ЮЗР, ЮЦР и Югоизточния район (ЮИР)?

  6. ЮИР НЕ граничи със:

  7. В мина "Елаците" (Етрополско) и при село Челопеч се добиват:

  8. В "Марбас" – Димитровград, се добиват:

  9. В "Марица – изток" се добиват 90% от:

  10. Районите на Сандански, Петрич и Мелник имат основна специализация в:

СИР в Южна България

Социално-икономическите райони в Южна България. Подходящ за ученици в 10 и 12 клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:32:07
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin