Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Пълна интеграция на личните и на корпоративните доходи означава:

  2. Ставка 0% по ДДС не се прилага за:

  3. Най-пазарноориентирата организационна структура на данъчната администрация (ДА) имаме при:

  4. При обикновения данъчен кредит като метод за избягване двойното облагане ефективната ставка на данъка се прилага към:

  5. Моделът на Крижаник и Мъсгрейв счита, че:

  6. Показател за ефикасността на данъчната администрация е:

  7. Кои от следните дейности се облагат с данък върху приходите вместо с корпоративен данък:

  8. Данъчните стимули противоречат на следното изискване към данъчната политика:

  9. Приспадането от годишния личен доход на сума за издръжка на непълнолетно дете е:

  10. Пример за данъчна постоянна разлика е:

Данъчна политика

Тестът е за проверка на знанията по данъчното законодателство и политика в България. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:22:51
Предмет: Данъчен контрол
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin