Управление на човешките ресурси

Тестът е предназначен за проверка на знанията при управление на човешките ресурси. Въпросите са от типа вярно/грешно и имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:19:33
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 39 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Мениджмънтът е процес от действия и въздействие от субект върху обект във връзка с постигане на предварително определени цели.

  2. Фредерик Тейлър е представител на школата на административното управление.

  3. Хоторнските експерименти откриват важността на неформалните групи в работния процес.

  4. Пирамидата на Маслоу се състои от 5 нива, най-високото е свързано с потребността от уважение, социален статус, признание и самоуважение.

  5. Характерно за представата за асоциираният човек е, че той е творческо същество, което търси реализация и извън организацията.

  6. Идентични ли са функциите на дейностите Личен състав и ТРЗ и Човешки ресурси?

  7. Функцията формиране на човешките ресурси включва ли дейностите набор, подбор и развитие?

  8. Функцията оценка на персонала свързана ли е с възнаграждението и развитието му?

  9. Четвъртото ниво в пирамидата на функциите на управлението на човешките ресурси е точката на прехода, където звеното по човешки ресурси започва да влияе стратегически върху успехите на компанията.

  10. Планирането на човешките ресурси е опит да се прогнозира колко и какви служители ще са необходими на организацията за изпълнение на нейната дейност в точно определено време.