Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от изброените твърдения определя най-точно същността на маркетинга?

  2. Посочете кое от твърденията НЕ е вярно по отношение на маркетинговата философия (маркетингово мислене)?

  3. Посочете кое от твърденията е вярно по отношение на маркетинговата философия?

  4. По отношение на проактивния маркетинг (за разлика от реагиращия) е вярно че:

  5. От маркетингова гледна точка продукт може да бъде:

  6. В маркетинга под пазар се разбира:

  7. Пазарът на крайните потребители включва:

  8. За ‘‘отрицателно търсене‘‘ говорим когато:

  9. Към макро маркетинговата среда на фирмата можем да отнесем:

  10. По отношение на факторите, формиращи микро маркетинговата среда е вярно:

Маркетинг

Тест по маркетинг за студенти от трети курс в УНСС. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:19:16
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 29 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin