Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Характерно за операциите с числа е, че те до голяма степен се отъждествяват с операциите с множества, които отразяват. Кой начин на изказване е по-подходящ за децата?

  2. С какво е задължително да се онагледяват текстовите задачи в ДГ?

  3. Кога е подходящо да се извърши онагледяването при решаването на задачите?

  4. В коя възрастова група е отделено място на операциите събиране и изваждане?

  5. Кои са най-простите пространствени представи?

  6. Какво е пространственото ориентиране при 3-4 годишните деца?

  7. В кое отношение могат да се ориентират 5-6 годишните деца?

  8. За развитието на пространствените възприятия голямо значение има:

  9. Как става ориентирането в пространството при детето?

  10. Коя задача включва определянето на посоката?

Методика на обучението по математика в детската градина - III-та част

Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 21:37:39
Предмет: Педагогика
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 51 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin