Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от посочените вещества може да се опише като амфотерно съединение?

  2. Когато анхидрид реагира с вода се получава:

  3. Кое от дадените съединения може да се опише като неутрално (рН=7)?

  4. Неутрализацията е:

  5. Къде се използва сярната киселина?

  6. Как се получава хидроксониев йон?

  7. Посочете коя от дадените киселини е органична?

  8. Кое от следните взаимодействия не е възможно?

  9. Посочете вярното твърдение:

  10. Каква е химичната формула на оцетната киселина?

Киселини и основи

Тестът е на тема киселини и основи. Обхваща двата раздела химия - органична и неорганична. Има само един верен отговор на въпросите.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 21:35:29
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin