Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основните типове микробни процеси са:

  2. Принципната схема на микробиологичен процес включва следните етапи:

  3. Основните критерии, на които трябва да отговаря посевният материал са:

  4. Основните характеристики на хранителните среди за култивиране на микроорганизми са:

  5. Определението за първични метаболити гласи:

  6. Определението за вторични метаболити гласи:

  7. Вторичните метаболити се характеризират с това, че са:

  8. Вторичните метаболити се класифицират като:

  9. Регулацията на биосинтезата на първичните и вторични метаболити става на следните нива:

  10. Периодичната система за култивиране на микроорганизмите е:

Основи на промишлената микробиология

Тест за проверка на знанията преди изпита по избираемия курс

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 20:01:07
Предмет: Микробиология
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 60 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin