Power Point и информационни системи

Тестът е предназначен за самоподготовка по информатика за студенти от МВБУ Ботевград, дистанционно обучение. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:47:23
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой режим на изглед в Power Point не може да се изтрие слайд?

  2. Кое от изброеното НЕ е истина за изгледа Slide Sorter в Power Point?

  3. Кои от характеристиките на текста в Power Point могат да се променят след маркиране и използване на групата “Font”?

  4. Когато се прилага шаблон (template) върху презентация в Power Point, кой от следните елементи не се променя?

  5. Режим “Normal View” в Power Point се използва за създаване и редактиране на слайдове. В този режим се въвежда текст в текстовите полета, вмъкват се различни елементи и т.н.?

  6. Главното предназначение на панела “Outline” в Power Point е да се преглеждат цветовете, форматирането и графичните обекти в презентация.

  7. Кой протокол е използван първоначално в ARPANET?

  8. Коя от следните функции не се поддържа от IP протокола:

  9. Под мрежови протокол при компютърните мрежи се разбира:

  10. Сървърът е софтуерен компонент, който: