История и цивилизация 5 клас

Теста е за оценка на знанията на ученици от 5 клас. Чрез теста се оценява нивото на усвоените знания на учениците.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-04-21 02:00:47
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Как се нарича подреждането на събитията, според последователността, в която са се случили?
 2. Кое тракийско племе създава голяма и трайна държава?
 3. Как се наричали вождовете на славянските племена?
 4. За какво свидетелства откъсът от съчинението на византийския хронист? „Те преминаха стремително цяла Елада, Солунската област и цяла Тракия и покориха много градове и крепости... и станаха господари на земята. Те уседнаха на нея като господари, като на своя собствена, без страх”.
 5. Кой от посочените владетели управлява България през VІІІ век?
 6. Кое от посочените събития е станало през ІХ век?
 7. На кое събитие е посветена миниатюрата?
  test istoriq
 8. За разлика от римските свещеници, светите братя Кирил и Методий проповядвали, че на Бог може да се служи на:
 9. Управлението на кой български владетел се характеризира с териториално разширение, развитие на книжовността, изграждане на нова столица?
 10. Кога става събитието, описано от византийския хронист? „Когато това било известено на императора, той ослепил пленените българи – около 15 000 и като заповядал всеки сто ослепени да бъдат водени от един едноок, изпратил ги при Самуил.”