Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Яйцеполагалото при къщната муха и хоботчето при пеперудите са:

 2. Мустачките на граха и бодлите на киселия трън са хомологни органи, защото са:

 3. Рудиментарни органи са органи с:

 4. От кого е изказан следният закон:

  ”През онтогенезата се повтарят основните етапи от филогенезата,

  но се зараждат и нови насоки на бъдещата еволюция”?

 5. Клетъчното устройство на организмите доказва, че:

 6. Единният план в устройството на гръбначните животни НЕ се изразява в:

 7. По-просто устроени останки от организми е по вероятно да се намерят:

 8. Белезите на археоптерикса (челюсти със зъби, много на брой опашни прешлени, подвижно свързани опашни прешлени, по 3 дълги подвижни пръста на крилата) го приближават до:

 9. Кое от следващите е палеонтологично доказателство за еволюцията?

 10. Колко са пътищата на биологичния прогрес?

Биологична еволюция

Тест за проверка на знанията върху раздела. Всички въпроси са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:26:05
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin