География на България

Тестът е предназначен за ученици от 10-ти и 12-ти клас, както и при подготовка за матура. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:24:38
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Спрямо Екватора България се намира в:

  2. Източната граница на България достига на юг до устието на река:

  3. Каква е общата дължина на границите в България?

  4. Коя е най-западната крайна точка в България?

  5. Кой почвен тип е разпространен в България на надморска височина от 700-800 до 1700-1800 м.?

  6. Кой трансевропейски коридор, преминаващ през България свърза Северно с Черно море?

  7. Каква е структурата на Мизийската плоча?

  8. Кои от релефообразуващите процеси са ендогенни:

  9. Кой от височинните пояса е най-разпространен в България?

  10. Къде има находища на медна руда в България?