Тест по Физика и астрономия за 7-ми клас

Тестът е входящ и е предназначен за учениците от седми клас. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 10:35:02
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Електричният заряд на градивните частици е тяхно основно:

  2. Съществуват два вида електрични заряди:

  3. При наелектризиране на две тела чрез триене между тях се  обменят:

  4. Коя от стрелките показва правилно посоката на силата, с която електричният заряд А действа на електричния заряд В?

  5. Веществото каучук е добър изолатор защото:

  6. Златото е много добър проводник на ток защото:

  7. Електричният ток в металните проводници представлява насочено движение на:

  8. Всеки магнит има два полюса:

  9. Според посоките на магнитните сили действащи на магнитите определете какви са техните полюси 1 и 2.

  10. Два магнита се привличат със сила 5 N, когато са на разстояние 5 cm един от друг. Каква ще бъде магнитната сила F, ако разстоянието между тях е 10 cm?