Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Най-ниската температура, измерена в станция Оймякон в Сибир, е:

  2. За кои климатичен пояс се отнася характеристиката?“Отличава се с голямо разнообразие,обхваща ивица от Средиземно море до японските острови. Климатът се променя от мека и влажна зима и сухо и горещо лято на запад до топло и влажно лято и хладна и суха зима на изток.”

  3. Най-дългата река в източна Азия е:

  4. Река Меконг е пълноводна през:

  5. Най-обширната делта на земята образуват реките:

  6. Кое от езерата е трето по площ в Азия и най-дълбоко в света?

  7. Река Хуанхъ дължи името си на:

  8. От планината Урал до Тихия океан в северната част на умереният пояс е разположена зоната на:

  9. За коя природна зона се отнася характеристиката:„Климатът и е сух тропичен или рязко континентален. В нея са оформени големи безоточни области. Почвите са слабо плодородни и условията на живот са неблагоприятни”

  10. Лъвът в Азия се среща само в:

Тест по География и икономика за годишна проверка на знанията в 7-ми клас

Подходящ както за тест - изходно ниво, така и за проверка знанията на учениците и текущ контрол. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 12:16:53
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin