Тест по Биология и здравно образование за 9-ти клас. Равнища на организация на живата материя

Тестът се състои от 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Фокусът е върху "Равнища на организация на живата материя". Да помогне на ученици от 9-ти клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:19:41
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Живата материя:

  2. За основна биологична система можем да приемем:

  3. Кой от посочените примери НЕ е част от мезосистемата?

  4. За поддържането на трите биологични системи – микро системата, мезо системата и макро системата е вярно,че:

  5. Различията между организмите намаляват:

  6. Функционалната роля на хлоропластите в растителната клетка, в растителния организъм и в биосферата определят глобалния извод, че:

  7. Кой от компонентите на макросистемата екваториална и тропична дъждовна гора обхваща най-много индивиди?

  8. Молекулите на фосфолипидите и белтъците, изграждащи плазмената мембрана, са съставни части на:

  9. Правилната йерархична подредба на компонентите на микро системата е:

  10. Правилната йерархична подредба на компонентите на макро системта е: