Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Разликата между компресор и вентилатор е:

  2. За определяне напора Н на една центробежна помпа са необходими:

  3. Увеличаването на честотата на въртене на центробежна помпа води до:

  4. Пускане в действие на центробежна помпа се извършва при:

  5. При работна многостъпална центробежна помпа се събират:

  6. Работна точна на една помпа е:

  7. Смукателната височина на помпа може да има:

  8. Дроселирането на изхода на една центробежна машина води до:

  9. Най-ефективния от изброените методи за регулиране на турбомашина е:

  10. При последователна работа на две работни машини се:

Тест по Хидравлични и пневматични машини за студенти от 3-ти курс

Тестът е предназначен за студенти от 3-ти курс по дисциплината Хидравлични и пневматични машини. Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. С течение на годините, тестовете претърпяват малки изменения.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:18:06
Предмет: Машиностроене
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin