Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Атмосферният кислород:
  2. С „климакс” означаваме:
  3. Редуценти в една ливада са:
  4. Консументи І ред са:
  5. Бактериите:
  6. Гликогенът има сходна функция с:
  7. Восъчният слой, покриващ листата при някои растения, се състои от:
  8. Кое от твърденията е вярно за белтъците?
  9. Нуклеотидите са:
  10. Процесът, при който се синтезират белтъци, се нарича:

ДЗИ по биология и здравно образование

Пред Вас е тестът за държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование. Тестът съдържа 35 въпроса, от общо 50 тук са само тестовите въпроси.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-03-04 14:47:01
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 35 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita