Тестове 1-10 от 11

Тест по биология за ученици от 12-ти клас
25въпр.

Тест по биология за ученици от 12-ти клас

Тестът се състои от 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Подходящ е за кандидат-студенти, кандидатстващи с биология и здравно образование. Затворените въпроси представляват само първа част от цялостния тест, който включва секции да/не; определения; анализ на схема, таблици, свързване на понятия, отворени въпроси и описания.
  • 30
Трудност:
61%
Общообразователна подготовка - Биология
10въпр.

Общообразователна подготовка - Биология

Тестът по общообразователна подготовка се състои от 100 въпроса, обособени в две части с общо десет раздела, всеки раздел съдържа 10 въпроса това е раздела по Биология.
  • 2016
Трудност:
59%
Примерен тест за ДЗИ по биология
35въпр.

Примерен тест за ДЗИ по биология

Решете този примерен тест по биология и проверете знанията си на ниво матура. Въпросите отговарят на изискванията към формата за зрелостен изпит на МОН. Тестът съдържа само затворени въпроси, като верният отговор на всеки от тях е само един.
  • 1451
Трудност:
48%
Примерен вариант на тест по биология за ДЗИ
35въпр.

Примерен вариант на тест по биология за ДЗИ

Това е вариантът на тестът, който се падна и е решаван от зрелостниците на третата матура (по желание) по биология и здравно образование. Поради електронния му вариант в теста са включени само въпросите с избираем отговор.
  • 624
Трудност:
51%
ДЗИ по биология и здравно образование Вариант 2
35въпр.

ДЗИ по биология и здравно образование Вариант 2

Пред Вас е тестът за държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование. Тестът съдържа 35 въпроса, от общо 50 тук са само тестовите въпроси. 5 септември 2009.
  • 853
Трудност:
48%