Социално осигуряване - тест 2

Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 02:27:04
Предмет: Социална политика
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. За работоспособните лица е характерно, че:

  2. Най-важни аспекти на соц. осигуряване са:

  3. Държавната форма на осиг. защита е:

  4. Някой от принципите , на които трябва да се изгрди социална сфера са:

  5. Демографски процеси, който осн. влиаят върху р-дите на соц. осигуряване са:

  6. Осигурителня фонд може да се разделя на:

  7. Осъвременяване на осиг. плащания се правят:

  8. Парично обещетение при болест с временна неработоспособност:

  9. Условия за придобиване на пинсия за инвалидност поради общо заболяване:

  10. Правилно ли е , че здравното осигуряване се разбира като: