Управление на риска

Тест за студенти от 4-ти курс по Управление на риска - съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 02:25:10
Предмет: Управление на риска
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. . Кое от изброените твърдения не е вярно?      

  2. Измерването на възприемането на риска включва:      

  3. Неопределеността е :

  4. Кое от посочените понятия не е свързано с риска:

  5. Първичната характеристика на управлението е

  6. Риск компетенциите включват:

  7. Организационната ефективност се основава на следните ключови измерения:

  8. Икономически цели, са свързани с:

  9. Вярно ли е твърдението, че Дж. Гълбрайт определя проектирането на организацията като постоянно тър¬сене на най-ефективната комбинация на организационните променливи.

  10. Оценъчен риск е: