Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Общата капиталова адекватност на търговската банка се определя от процентното съотношение между:

  2. Покупателната сила на парите се определя от:

  3. На капиталовия пазар се търгуват:

  4. Какво е инвестиция?

  5. Облигациите са:

  6. Кой вид доход не се включва в облагаемия доход по закона за облагане на доходите на ФЛ в България:

  7. Източник по плащане на дивиденти е:

  8. В условията на Паричен съвет (Валутен борд) Централната банка:

  9. На паричния пазар се търгуват:

  10. Нето оборотен капитал е:

Кандидат-магистърски тест по финанси

Примерни въпроси за кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 02:24:08
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin