Глобализация на икономиката и развитието - тест 2

Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 22:20:19
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какво е съдържанието на понятието „глобално”?

  2. Ултралибералната концепция за глобализацията е свързана с идеята за:

  3. Началото на развитието на модерната национална държава се поставя

  4. Коя от следните дефиниции на сигурността на една система е най-близка до съвременните виждания за сигурността?

  5. Какво представлява глобализацията?

  6. Какви са последствията от глобализацията за демокрацията?

  7. Коя от следващите държави не подкрепя идеята за мултиполярен свят и мултиполярна система за сигурност?

  8. Информацонният фактор става ключов за националната сигурност:

  9. Развитието на мощна индустриална база става основа на националната сигурност

  10. Асиметричните заплахи представляват: