Екология на популациите - 1 група

Тестът е тематичен и включва въпроси от раздел "Екология на популациите", популация, биоценоза, екосистема. Включва 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 22:17:25
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Посочете за кое от понятията се отнася определението:

  Група от организми от един и същ вид, които обитават определена територия и се размножават по между си.

 2. В дадената хранителна верига посочете продуцентът:

  зелени треви -->заек --> вълк --> микроорганизми

 3. Попълнете пропуснатите думи:

  Консумент , който убива и изяжда друг организъм се нарича ………………….., а организмът който е изяден се нарича ………………………...

 4. Коя структура на популацията отразява: Съотношението между мъжките и женски индивиди в популацията?

 5. Температурата на растенията е:

 6. Структурата на биоценозата може да бъде физиологична и :

 7. Положително взаимоотношение между организмите е:

 8. Вторичната сукцесия се формира на :

 9. Опредeлете биотичните екологични фактори:

 10. Кои организми наричаме редуценти: