ЗАСТРАХОВАНЕ, СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ.

Тест включващ 11 въпроса от раздел "Застраховане". Всички въпроси са затворени и изискват един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 22:16:15
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. За да бъде един риск застраховаем, то трябва:

  2. Застрахователният договор е:

  3. Субект на застраховане по „Автокаско” е:

  4. Франшизата представлява:

  5. Застрахователен риск е:

  6. Застрахователното събитие е:

  7. Застрвахователните посредници включват:

  8. Застрахователният договор е:

  9. Застрахователната премия представлява:

  10. При системата (клаузата) „франшиза”: