Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Имуществените данъци:

  2. Имуществени данъци са:

  3. Местните данъци:

  4. Обективното облагане на наследството е:

  5. Таксите:

  6. Неданъчни приходи на държавата са:

  7. При субективното облагане на наследството:

  8. ........... представлява плащане за упражняване на определен вид дейности, които са посоченни в приложение към закона за местните данъци и такси.

  9. При определяне на дъчната основа за данъка върху недвижимите имоти се взема предвид тяхната:

  10. При определяне на данъчната основа на данък върху наследствата МПС се оценяват върху:

Публични финанси. Имуществени данъци и други публични приходи

Тестът съдържа 15 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 22:15:32
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin