Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Съгласно ЗКПО се облагат:

  2. В България корпоративният данък е:

  3. Данъкът върху доходите на физическите лица е:

  4. Корпоративният данък е:

  5. Данъчната основа за данъка, удържан при източника за доходите от дивиденти е:

  6. Данъчният период за определяне на корпоративния данък е:

  7. Пряк подоходен данък е:

  8. При шедулярното облагане:

  9. На облагане с данък върху доходите на физическите лица (ФЛ), съгласно Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) подлежат:

  10. В Закона за корпоративното подоходно облагане са регламентирани:

Публични финанси. Преки (подоходни) данъци

Тестът съдържа 12 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 22:15:24
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin