Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Данъци, които утежняват доходите при тяхното изразходване за покупка на стоки или заплащане на услуги са:

  2. Кой от изброените данъци не е косвен данък:

  3. При внос на стоки, дължимия ДДС се начислява:

  4. Данъчен кредит при облагане с ДДС е:

  5. Посочете вярното твърдение:

  6. Данъчната основа при начисляване на ДДС е:

  7. Данъчният кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) представлява:

  8. В България, на облагане с акциз подлежат:

  9. „Адвалорни” са митата:

  10. Регистрирано по ЗДДС лице има вземане от бюджета по ДДС, когато:

Публични финанси. Косвени (оборотни) данъци

Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 22:15:16
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin