Публични финанси. Публични разходи

Тестът съдържа 11 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 22:15:00
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Теоремата на ...... гласи, че когато съществуват външни ефекти, страните могат да се обединят и да приемат някакво споразумение, чрез което външният ефект да се интернализира.

  2. Парето подобрение е налице, когато всяка промяна в разпределението на ресурсите ........ благосъстоянието (поне) на един индивид в стопанството, без да ........ благосъстоянието на останалите индивиди и обществото като цяло:

  3. Кое е най-характерно за публичните блага:

  4. Кое от изброените е чисто публично благо:

  5. От гледна точка на анализа „разходи-ползи”, един публичен проект следва да бъде реализиран, когато:

  6. Отрицателните външни ефекти:

  7. В зависимост от това дали съдействат за увеличение на БВП разходите за образование са:

  8. Блага, които се осигуряват от държавата, но са персонифицирани за отделни групи хора, при тях до известна степен е валиден принципа на изключването, и се финансират от държавата, таксите и бизнес сектора, са:

  9. Външните ефекти:

  10. Чистите частни блага: