Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой ред думите са написани вярно:
  2. На кой ред НЕ е допусната правописна грешка:
  3. В кой ред НЯМА правописна грешка:
  4. Отбележете реда без правописна грешка:
  5. В коя от думите има правописна грешка в резултат на изпускане или вмятане на звук:
  6. Посочете в коя дума е допусната правописна грешка:
  7. Посочете в коя дума има правописна грешка:
  8. В кой ред всички думи са написани правилно:
  9. Посочете в коя от думите изпадането на звук (елизията) е станало книжовна норма:
  10. В кой ред думите са написани вярно:

Правописни норми 002 част

Правописни норми на съвременния български книжовен език 002 част.От тестовете за ВИНС - Варна.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 29 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita