Илиада на Омир

Тестът съдържа 10 въпроса, свързани с произведението "Илиада'' на Омир, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 17:40:07
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Чий гняв е ръководната сюжетна нишка в ,,Илиада’’?

  2. Как са наричани в Елада изпълнителите на Омировите творби?

  3. Цитатът от II песен ,, Той бе най-грозен от всички,що се под Троя събраха’’ се отнася за:

  4. Кой от ахейските герои е символ на ,, оратор прославен със глас благозвучен’’?

  5. Чувството на Ахил, изразено с репликата: ,, Нека веднага умра, че оставих без помощ да падне моя приятел!’’, може да се определи най-точно като:

  6. Кой от двубоите между героите НЕ се е състоял в ,, Илиада’’?

  7. Каква е композицията на ,,Илиада’’ ?

  8. Каква е поетичната стъпка в стиховете в ,, Илиада’’ и ,, Одисея’’?

  9. Кой от олимпийските богове НЕ е на страната на троянците?

  10. ,,Илиада’’ завършва с/със :