Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При облагане с косвени данъци, данъчната тежест се понася от:

  2. Приключване на бюджета означава:

  3. Данъчната политика на една държава може да бъде дефинирана като:

  4. Необлагаеми по ЗДДФЛ са доходите от:

  5. Работната заплата се облага с данък по:

  6. Размера на местните данъци и такси се определя от:

  7. Данъчната основа за определяне на данък върху недвижимите имоти на жилищен имот е:

  8. При продажба на нова сграда, дружеството следва да начисли:

  9. Данъчната основа за облагане с корпоративен данък е:

  10. Задължение да се регистрира по ЗДДС има всяко лице, което:

Финанси за ВУАРР - Вариант 5

Изпитен тест по основи на финансите във ВУАРР Кърджали. Тестът съдържа 11 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни огговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 17:34:41
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin