Поведение на лихвените проценти

Подготовка за изпит по дисциплината "Парична теория и парична политика". Тестът съдържа 22 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 10:21:41
Предмет: Теория на парите
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ако богатството нараства, търсенето на акции _____ и търсенето на дългосрочни облигации _____.

  2. Ако очакваната възвръщаемост на акциите на фирма А се повиши от 3% на 6%, а възвръщаемостта на акциите на фирма Б се повиши от 6% на 12%, тогава очакваната възвръщаемост от държането на акциите на фирма А _____ спрямо акциите на фирма Б и търсенето на акциите на фирма А _____.

  3. Ако цените на жилищата се очаква изведнъж да се повишат, тогава, при равни други условия, търсенето на жилища ще _____ и търсенето на съкровищни бонове ще _____.

  4. Когато се очаква силен спад на пазара на акции, кривата на търсене на облигации се измества _____ и лихвените проценти _____.

  5. Ако очакваната възвръщаемост от американските съкровищни облигации се понижи от 8% на 7% и очакваната възвръщаемост на корпоративните облигации се понижи от 10% на 8%, тогава очакваната възвръщаемост на корпоративните облигации _____ спрямо американските съкровищни облигации и търсенето на корпоративни облигации _____.

  6. При постоянна очаквана възвръщаемост от облигациите нарастването на очакваната възвръщаемост от обикновените акции ще _____ търсенето на облигации, като измести кривата на търсене _____.

  7. Очакваните по-високи лихвени проценти в бъдеще _____ търсенето на дългосрочни облигации днес и изместват кривата на търсене на облигации _____.

  8. Ако измененията на лихвените проценти станат по-малки, тогава, при равни други условия, търсенето на акции _____ и търсенето на дългосрочни облигации _____.

  9. Ако цената на златото стане по-силно променлива, тогава, при равни други условия, търсенето на акции ще _____ и търсенето на антики ще _____.

  10. Когато облигациите станат по-широко търгувани и като следствие от това пазарът им стане по-ликвиден, кривата на търсене на облигации се измества _____ и лихвените проценти _____.