Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Хардуерът на компютърната система е:

  2. Софтуерът се състои от:

  3. Софтуерът бива:

  4. Кое устройство на ПК може да окаже вредно въздействие на човешкото здраве?

  5. Централният процесор осъществява следните задачи:

  6. Една от основните характеристики на процесора е:

  7. Коя памет служи за четене и запис?

  8. Външна памет е:

  9. Според предназначението си периферните устройства биват:

  10. Конфигурацията на компютъра се определя от:

Информационни технологии

Тестът съдържа 45 основни въпроса. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 16:35:14
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 45 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin