Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от следните НЕ е част от външните възнаграждения на персонала?

  2. Кое от следните се търгува чрез лицензионни договори?

  3. Изготвянето на плановете за доставка на потребностите за протичане на нормална стопанска дейност ресурси в необходимото време, място, количество и качество, позволяващи минимизиране на разходите и повишаване на конкурентоспособността на предприятието се нарича:

  4. В зависимост от прилагания принцип на организация и управление на производството и доставките операционните системи могат да бъдат:

  5. Кое от следните НЕ е част от качествените методи за прогнозиране на продажбите?

  6. В зависимост от обхвата и сферата на дейност себестойността може да бъде:

  7. Кое от следните НЕ е метод на ценообразуването?

  8. Кой от следните показатели е реципрочен на срока на откупуване?

  9. Комплексна характеристика на състоянието и възможностите на предприятието в пазарното стопанство да си осигури стопанска свобода и условия за успешна пазарна реализация е:

  10. Кои от следните цели НЕ са част от концепцията „тройна ефективност“?

Икономика на предприятието

Тест за подготовка за текущ контрол или изпит за студенти от специалност икономика на предприятието. Тестът съдържа 10 отворени въпроса, изискващи един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 16:33:50
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin