Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кога и къде е написано стихотворението „На прощаване”?

 2. Стихотворението „На прощаване” е публикувано през:

 3. Кой от следните стихове е от „На прощаване”?

 4. Лирическият АЗ в „На прощаване” е:

 5. От коя част на творбата са стиховете:

  "Пък тогаз … майко, прощавай!

  Ти, либе, не ме забравяй!"

 6. Какво е подчертаното художествено средство в израза:

  „да гледа турчин, че бесней

  над бащино ми огнище

 7. Кой от следните стихове НЕ Е от „На прощаване”?

 8. Кой НЕ Е лирическият герой в стихотворението „На прощаване”?

 9. Какви изразни средства са употребени в стиховете:

  „...та сърце, майко, не трае

  Да гледа турчин, че бесней

  Над бащино ми огнище”

 10. Какъв е смисълът на израза „свобода и смърт юнашка”?

Българси език и литература

Тестът включва 11 въпроса върху стихотворението на Христо Ботев

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 16:33:25
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin