Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Къде са записани правилно химичните знаци на елементите хлор, азот, калий и калций?

  2. Молекулната формула показва:

  3. Кой е най важния признак, по който атомите на един химичен елемент се различават от атомите на друг елемент?

  4. В кой от редовете са изброени само сложни вещества?

  5. Кой от признаците се отнася за атом?

  6. Каква е относителната молекулна маса на 1 атом сяра и 2 атома кислород, ако Аr (кислород)=16 и Аr (сяра)=32?

  7. По кой признак веществата се разделят на прости и сложни?

  8. В кой от редовете са изброени само прости вещества?

  9. Градивните частици на веществата са:

  10. Йоните се получават, когато:

Химия

Тест по химия, включващ 20 въпроса върху градивните частици на веществата, химичните елементи, прости и сложни вещества. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 10:42:14
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin