Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Икономическата теория, изразяваща идеите на търговската буржоазия в епохата след Великите географски открития е:

  2. В коя икономическа школа за пръв път се анализира цялостното възпроизводство на националния доход:

  3. Принципът за сравнителните предимства е формулиран за пръв път от:

  4. Институционализмът включва като опорна категория сред институциите:

  5. Според американския институционалист Голбрайт причина за революцията на управляващите е увеличаването на значимостта на следния ресурс:

  6. Под названието „ойкономия”, Аристотел разбира:

  7. В маржинализма като направление на икономическата наука може да се отделят следните принципи:

  8. Според У. Митчел в основната на периодичните колебания, наречени от него „делови цикли”, стои:

  9. Според Малтус Законът за абсолютната пределност се определя от:

  10. В исторически план Сисмонди се определя като:

Икономически теории

Тестът проследява историческото развитие на икономическите теории. Всички въпроси са затворени и изискват само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 10:34:30
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 26 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin