Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Какъв резултат дава фрагментът?

     int numbers[2][3]={1,2,3,4,5,6};
  
     int *p=&numbers[0][0];
  
     cout << (* ((p+3)+0)) << endl;
 2. Какъв резултат дава фрагментът?

    int x=2;
    int *p=&x,*q=&x;
    *q=1200; 
    *p=100;
    cout << *p << endl;
 3. Какъв резултат дава фрагментът?

    int x=2;
    int *p=&x,*q=&x;
    *q=1200; 
    *p=100;
    cout << *p << endl;
 4. Какъв резултат дава фрагментът?

    char str1[20];
    char str2[20];
    strcpy (str1,"Да бъдеш ");
    strcpy (str2,"или да не бъдеш");
    strncat (str1, str2, 4);
    cout << str1 << endl;
 5. Коe е името на дадената структура?

    struct book
    {
      string ISBN;
    } books;
 6. Какъв резултат дава фрагментът?

    int x=2;
    int *p=&x, *q=p;
    *q=70;
    *p=*q;
    cout << *p << endl;
 7. Какъв резултат дава фрагментът?

    int x=2;
    int *p=&x,*q=&x;
    *q=2000; 
    *p=300;
    cout << *p << endl;
 8. Адресът на променливата х е 0012FF7C. Какъв резултат дава фрагментът?

    float x=1;
    float *q=&x;
    q++;
    cout << q << endl;
 9. Какъв резултат дава фрагментът?

     int num[]={1,2,3,4,5};
     int * p=num;
     cout << num[1] << ' ' << (num + 1) 
       << ' ' << *(p+2) << endl;
 10. Какъв резултат дава фрагментът?

    int x=2;
    int *p=&x, *q=p;
    *q=80;
    *p=*q;
    cout << *p << endl;

Програмиране С++

Тестът включва въпроси върху указатели, програмиране С++, структури от данни. Всички въпроси са затворени и изискват само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 10:31:30
Предмет: Програмиране
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin