Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. За кой тип климат се отнася следната особеност:

  ”Активна циклонална и антициклонална дейност. Големи различия в количеството на валежите над океаните и над сушата “

 2. Кои движения на морската вода НЕ са колебателни:

 3. Кой от посочените ресурси е неизчерпаем:

 4. Разнообразието на климатични ресурси е предпоставка за:

 5. Страни, най-големи вносители на въглища са:

 6. Миграциите се делят на политически, икономически, религиозни и екологически според:

 7. В коя от посочените двойки "страна - природен ресурс" няма съответствие:

 8. Рязкото увеличаване броя на населението са определя като:

 9. Коя е основната религия за региона на Латинска Америка:

 10. Коя е грешката в посочените двойки "държава – столица":

Подготовка за олимпиада по география

Включени са въпроси от задължителната подготовка по география върху учебното съдържание от 9-ти и 10 клас. Въпросите са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 10:28:10
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin