Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от следните два адреса е DNS-адрес?

  2. Кое от понятията е на устройство?

  3. WAIS е съкратено наименование на:

  4. Протоколът за трансфер на файлове между компютри, свързани в Интернет е:

  5. Комуникационният протокол за осъществяване на връзка между различните системи и различните мрежи, върху които е базиран Интернет, е:

  6. Услугата за трансфер на файлове между компютри, свързани в мрежа, и основен метод за прехвърляне на файлове в Интернет се нарича:

  7. Dial-up е вид достъп до Интернет чрез:

  8. Коя от изброените услуги на Интернет не е комуникационна?

  9. Кое от понятията е най-широко?

  10. Кой от адресите е URL?

Тест по информатика за 2-ри курс

Вариант на изпитен тест по Информатика, трета част от Тракийски Университет. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 15:27:46
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin