Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Тест по физика за 10-ти клас над раздел СветлинаНа фигурата е показан светлинен лъч АО, който се отразява от плоско огледало.Колко градуса е ъгълът на отражение?

  2. Монохроматична светлина има дължина на вълната във вакуум 500nm.Колко е нейната честота?

  3. Намерете показателя на пречупване на леда, ако скоростта на светлината в него е 2,29.108 m/s.

  4. За колко време светлината от Слънцето достига до Земята, ако знаем че разстоянието между тях е 1,5.108 кm ?

  5. Кой от посочените е правилно изписаният закон на Снелиус за пречупване на светлината:

  6. Метална пластинка с площ 0,2 m2 има температура Т= 10 К.Колко е мощността и на излъчване?

  7. Колко келвина са 270С?

  8. Кой от следните материали най-силно поглъща рентгенови лъчи?

  9. Кое от следните твърдения е вярно? Спектърът на излъчване на АЧТ зависи от:

  10. Кой от следните източници на светлина не е топлинен?

Тест по физика за 10-ти клас над раздел Светлина

Тестът е подходящ за тематична проверка след изучаването на раздел Светлина от физиката за 10 клас. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 15:22:39
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin