Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ако един кредит се погасява по метода на анюитетни погасителни вноски, то

  2. Капиталът от втори ред

  3. Ликвидността на една банка с изразява в

  4. Факторите, които влияят върху възвръщаемостта на кредита, са

  5. Превод на стойност от 105 000 лв в България може да бъде извършен през

  6. Превод въз основа на преводно нареждане, подадено от наредителя, който едновременно е и получател, за задължаване сметката на трето лице, което предварително се е съгласило писмено със задължаването на своята сметка пред своя платежен оператор, се нарича

  7. Сконтирането на полица

  8. Дюрацията

  9. Търговските банки в България съобразно Закона за кредитните институции не могат да извършват:

  10. Репата в пасива на търговската банка

Тест по банково дело за 2-ри курс

Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 15:15:34
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 37 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin