Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои от посочените лица не могат да бъдат осигурители

  2. Посочете върху кои от изброените доходи не се начисляват задължителни осигурителни вноски

  3. Вноските за фонд „Пенсии“ са се увеличили с 3% за:

  4. Лицата, работещи по втори трудов договор се осигуряват

  5. Финансовата ревизия приключва с издаването на следните документи:

  6. Методи на данъчния контрол са:

  7. Административните нарушения се установяват с:

  8. Данъчно задължени лица по ЗКПО са:

  9. Данъчния финансов резултат е:

  10. Непризнати разходи изцяло в годината на възникването им за данъчни цели по ЗКПО се наричат: постоянни данъчни разлики Такива са:

Тест по данъчен контрол за студенти

Тестът съдържа 18 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината Данъчен контрол.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 14:43:25
Предмет: Данъчен контрол
Предназначен за: Всички
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin