Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?

  2. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

  3. Колко запетаи са пропуснати в изречението? Без много да се тревожи тя се спусна по склона премина моста който свързваше двата бряга и късно вечерта стигна до уговореното място.

  4. В кой ред е употребено само едно подчинено изречение?

  5. Кое от изреченията е сложно смесено?

  6. Кое от изреченията НЕ е сложно съставно с подчинено подложно?

  7. Кое от изреченията НЕ е сложно съставно с подчинено определително?

  8. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено допълнително ?

  9. В кое изречение подчертаната дума е употребена в непрякото си значение?

  10. При коя двойка отношението е както в двойката слънце – луна?

Годишен тест по БЕЛ за 7-ми клас

Тест с въпроси по български език и литература за 7 клас. Включени са задачи за наклонение на глагола, пунктуация на сложно изречение, видове сложни изречения. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:25:05
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin