Тест по фондови пазари за 4-ти курс

Тестът по фондови пазари се състои от 27 въпроса, всеки от тях само с по един верен отговор. Тестът покрива теми като индекси и промяна в стойността на индексите. Предназнаен е за студенти от УНСС, 4-ти курс, 7-ми семестър.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 11:45:30
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 27 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. 1. Индексът XYZ в период Т е равен на 60 базисни точки. Той се състои от акциите на компании А – цена 100 евро, В – цена 50 евро и С – цена 30 евро. В период Т+1 акциите на компания А поскъпват с 10%. С колко процента се повишава ценово-претегления индекс?

  2. На БФБ-София за участие в сегмент А на официалния пазар е необходимо емитентът да има:

  3. Официалният пазар на БФБ-София обхваща пазара на:

  4. Стойностно-претеглените индекси се изчисляват:

  5. За членовете на Българска фондова борса не е задължително:

  6. На БФБ София съществуват следните видове пазари на ЦК:

  7. На Софийска ФБ (1914) са сключвани два вида сделки:

  8. Първата американска фондова борса е основана във:

  9. Брутната печалба на Софарма АД е 30 млн. лв., е нетната е 24 млн. лв. Ако знаете, че приходите от продажби са равни на 240 млн. лв., собственият капитал е 270 млн. лв., а основният капитал е 132 млн. лв., намерете възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) в %:

  10. Стойността на индекс XYZ в края на 2006г е 100 базисни пункта. Той е стойностно-претеглен индекс и се състои от акциите на компании Х (1 млн.бр.Акции по 10 лв), Y (6 млн.Бр.Акции по 15 лв) и Z (5 млн.бр.Акции по 20 лв). Ако акция Х направи сплит в съотношение 1:2 и цената й падне от 10 лв на 6 лв, то каква ще е стойността на индекса на 27 януари 2007