view Тест по информатика за 2-ри курс - приложни програмни продукти - bukvar.bg

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Софтуерът е:

  2. Windows e:

  3. MS Word е:

  4. Системата за управление на документооборота е:

  5. Модулът за управление на човешките ресурси в една ERP е:

  6. Интегрирана система за управление на корпоративните ресурси - ERP е:

  7. Какво е системен буфер Clipboard?

  8. Windows е система със:

  9. 9. Менюто, което се появява при щракване с десен бутон на мишката в графичния потребителски интерфейс, се нарича:

  10. Потребител, притежаващ лицензиран софтуерен продукт не може: