Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Запишете молекулната формула на два атома водород и един атом кислород.

 2. Какъв вид формула е показаната? H---O---H

 3. От коя валентност е кислорода?

 4. Попълнете липсващат дума в следния текст:

  При взаимодействие на основа с киселина се образуват соли и вода.

  Този процес се нарича ...........

 5. В ядро на атом има 10 частици, а около него обикалят 2 електрона. Колко са неутроните в ядрото?

 6. Според съвременната формулировка на периодичния закон свойствата на веществата и техните съединения са в периодична зависимост от:

 7. NaOH оцветява лакмуса в :

 8. Млякото е с pH:

 9. Кога е създаден периодичния закон на Менделеев?

 10. Колко атома водород има в 3H2?

Тест по химия за ученици от 7-ми клас

Тестът съдържа въпроси за проверка на усвоените знания от учениците от седми клас в часовете по химия. Въпросите са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-20 10:18:16
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin