Тест по математика за 7-ми клас

Въпросите изпитват уменията за пресмятане с формули за съкратено умножение. Като отговор се изисква крайния резултат от пресмятането, който може да бъде избран между 4 различни възможности.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-20 10:12:42
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 9 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Изразът (x – 3)2 е равен на:

  2. Стойността на израза 5,22 – 10,4 . 4,8 + 4,82 е:

  3. При y = – 2 числената стойност на израза (y2 – 0,2)(y2 + 0,2) е:

  4. При x = 999 стойността на израза x2 + 2x + 1 е:

  5. Разликата на многочлените u = (3 – x)x и v = (x + 3)2 е:

  6. Изразът (2x – 3a)3 е тъждествено равен на:

  7. Равенството (U – 2x)2 = 4x2 – 12xy + 9y2 е тъждество, ако U е:

  8. Равенството 8t3 – U = (2t – 3s)(4t2 + 6ts +9s2) е тъждество, ако U е:

  9. При a = 0,1 числената стойност на израза (a – 3)2 – (a + 2)2 е: