Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои са основните подходи в географските изследвания?

  2. Какви са данните в ГИС?

  3. Кое от понятията НЕ се отнася за земетресението?

  4. Кое НЕ е фактор за превръщането на природните условия в природни ресурси?

  5. Кое НЕ е основен присцип на Концепцията за устойчиво развитие?

  6. За кои страни е типичен вторият тип възпроизводство на населението?

  7. Кои страни провеждат политика на насърчаване и контролиране на имиграциите?

  8. Коя държава е абсолютна монархия?

  9. Кое от производствата в текстилната промишленост е водещо в света?

  10. Коя от посочените особености НЕ се отнася за Севеноамериканския регион?

Тест по география за матура

Тестът по география е подходящ за подготовка за матура, предварителни изпити в различни университети или кандидат-студентски изпити. Съдържа 47 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-18 12:19:30
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 47 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin