Тест по география за 12-ти клас на тема "Релeф на България"

Фактори за формиране на релефа. Характеристика. Геоморфоложки области. Стопанска оценка. Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 12:07:09
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ледникови форми на релефа има в:

  2. Кой старопланински проход свързва градовете Габрово и Казанлък?

  3. Най-обширната низина в България е:

  4. За коя част на Горнотракийската низина е характерно явлението “валежна сянка”?

  5. Пирин се дели на:

  6. Гълабец, Стражата, Козница и Межденик са:

  7. Част от коя морфоструктура е Горнотракийската низина?

  8. Разложката и Гоцеделевската котловина са разположени по долината на река:

  9. Във високите части на коя от планините има циркуси, морени, тробови долини:

  10. Най-голямо участие в изграждането на тектонските структури в България има следния тип скали: